Ako sa CRVO lieči?

Pre CRVO je k dispozícii niekoľko možností liečby s odlišným mechanizmom účinku. Niektoré z týchto druhov liečby pôsobia tak, že zužujú a spevňujú steny oslabených krvných ciev, aby tak zabránili ich blokovaniu. Iné druhy liečby sa sústreďujú na zmenšovanie opuchu sietnice a zvládanie bolesti. Neexistujú dvaja rovnakí ľudia, a preto ani jediné riešenie, ktoré by bolo vhodné pre všetkých. Očný  lekár vyberie na základe svojich skúseností liečbu tak, aby sa najlepšie hodila k individuálnym potrebám pacienta.

V liečbe CRVO sa využívajú rôzne lieky, ktoré sa aplikujú do oka pomocou injekcie. Hoci sú obavy z injekcie pochopiteľné, väčšina ľudí, ktorí podstúpili takúto liečbu, uviedli, že injekcia je bezbolestná a v skutočnosti to nebolo také zlé, ako očakávali.

Lekár alebo zdravotná sestra vždy vopred pripravia pacienta na podanie liečebnej injekcie. Títo ľudia sú odborne vyškolení profesionáli, ktorí majú skúsenosti s CRVO. Sú si vedomí toho, že tento liečebný postup môže vzbudzovať obavy a vždy venujú osobitú starostlivosť tomu, aby bol pacient uvoľnený a cítil sa pohodlne.

Pred aplikáciou injekcie sa do postihnutého oka nakvapkajú kvapky, ktoré lokálne tlmia bolesť. Potom sa použije roztok na vypláchnutie oka a vyčistenie kože v jeho okolí. Tvár pacienta sa prekryje špeciálnou rúškou a oko sa udržiava otvorené. Lieky na lokálne tlmenie bolesti rozmažú videnie a preto pacient nevidí ihlu pri aplikácii injekcie.

Skúsený lekár pichne injekciu do bielej časti oka. Pri aplikácii injekcie sa do oka podáva malé množstvo roztoku s liečivom. Väčšina ľudí uvádza, že injekcia je bezbolestná a niektorí hovoria, že pociťujú mierny tlak. Celá procedúra môže byť trochu nepríjemná, ale trvá len niekoľko minút.

 

Po injekcii urobí lekár určité očné testy. Môžu zahŕňať fúknutie vzduchu, ktorým sa odmeria vnútroočný  tlak. Po injekcii môže byť videnie rozmazané. Preto je dôležité naplánovať deň tak, aby pacient nemusel šoférovať, až kým sa videnie neupraví na normálnu úroveň. Počas niekoľkých nasledujúcich dní po injekcii môže byť oko podliate krvou alebo môžu byť pozorované pohyblivé škvrny v zornom poli. Do niekoľkých dní by mali oba tieto javy vymiznúť, a ak nie alebo ak sa zhoršujú, je potrebné kontaktovať lekára. Po injekcii niektorí ľudia môžu pociťovať miernu bolesť alebo mať nepríjemný pocit v oku. Ak pretrváva alebo ak sa zhoršuje, je potrebné kontaktovať lekára.