Čo je CRVO?

Oklúzia centrálnej sietnicovej žily je ochorenie postihujúce sietnicovú žilu v oku, často sa označuje skratkou CRVO z anglického prekladu názvu ochorenia (Central Retinal Veil Occlusion). Venózna oklúzia sietnice je po diabetickej retinopatii druhým najčastejším cievnym ochorením sietnice.

Oklúzia centrálnej sietnicovej žily je stav, ktorý poškodzuje zrak tým, že blokuje tok krvi zo aj do sietnice v zadnej časti oka. Sietnica je miesto, kde ľudské oko zaznamenáva všetky obrazy, ktoré vidí – podobne ako film vo fotoaparáte. Pri CRVO blokáda prúdenia krvi zo sietnice a do sietnice môže poškodzovať zrak a eventuálne tiež viesť k bolesti očí až slepote. Oklúzia centrálnej sietnicovej žily je bežné ochorenie ciev sietnice a je častou príčinou straty zraku predovšetkým u pacientov nad 65 rokov.

obrazek oko

CRVO sa objavuje  v dvoch formách, miernejšia forma je neischemická a závažnejšia forma CRVO sa nazýva ischemická. Ľudia s neischemickou CRVO zvyčajne pozorujú iba mierne zmeny zraku, typicky sa objavuje rozmazané centrálne videnie, pričom periférne videnie zostáva normálne, alebo je len mierne zhoršené. Ischemická CRVO sa naopak prejavuje závažnou stratou zraku. Symptómy CRVO sa rozvíjajú postupne počas niekoľkých dní, ale niekedy môže dôjsť aj k náhlej zmene zraku pozorovanej ráno po prebudení.