Príčiny vzniku ochorenia CRVO

K oklúzii centrálnej sietnicovej žily môže dôjsť v akomkoľvek veku, ale bežnejšia je u ľudí vo veku nad 65 rokov. U mnohých ľudí s CRVO sa nedá určiť konkrétna príčina, ale často vzniká následkom iných ochorení, ako sú glaukóm, hypertenzia (vysoký krvný tlak), ateroskleróza alebo diabetes. Ďalšími faktormi, ktoré môžu zvýšiť riziko vzniku CRVO alebo viesť k zhoršeniu ochorenia, sú faktory vyplývajúce zo životného štýlu, ako napríklad fajčenie alebo nadváha. Väčšina týchto rizikových faktorov vedie k poškodeniu  vnútornej výstelky sietnicových žíl, nazývanej tiež endotel. Ak je cievny endotel oslabený alebo poškodený, môže to viesť k tvorbe trombu, ktorý blokuje tok krvi v centrálnej sietnicovej žile.

 

Ukončením fajčenia sa znižuje riziko poškodenia sietnicových ciev v očiach, a zároveň sa značne zlepšuje celkový zdravotný stav pacienta. Pri nadváhe, zníženie hmotnosti a zdravé stravovanie môžu tiež pomôcť znížiť riziko vzniku alebo zhoršenia CRVO. Praktický lekár môže pacientom pomôcť prestať s fajčením a znížiť hmotnosť. Najlepším spôsobom ako si pri CRVO chrániť svoj zrak je dodržiavať pokyny svojho očného lekára a zúčastniť sa na všetkých plánovaných stretnutiach.