Cukrovka a strata zraku

Pochopenie cukrovky

Ak chcete porozumieť diabetickému makulárnemu edému, je dobré pozrieť sa na podstatu niektorých aspektov cukrovky, ktoré prichádzajú do úvahy a ktoré môžu ovplyvniť váš zrak.

Príčinou cukrovky je to, že pankreas nedokáže produkovať inzulín, prípadne telo nedokáže inzulín správne využiť. Dôsledkom toho sú vysoké hladiny glukózy v krvi, ktoré je potrebné liečiť, aby sa predišlo závažným zdravotným problémom. Zvýšenie glukózy môže ovplyvňovať všetko – od očí až po nohy.

Pochopenie očného ochorenia DEM

Diabetická retinopatia (DR) je najčastejším diabetickým očným ochorením a najčastejšou príčinou vzniku slepoty u dospelých ľudí vo veku od 20 do 74 rokov. Príčinou DR je poškodenie krvných ciev v dôsledku cukrovky. Dochádza k poškodeniu sietnice (tkanivo v zadnej časti oka) a makuly (časť sietnice, vďaka ktorej môžete ostro vidieť jemné detaily). Vysoké hladiny glukózy v krvi môžu oslabiť, poškodiť alebo zablokovať krvné cievy v sietnici, čím sa do sietnice nedostáva dostatok krvi a kyslíka.

Niekedy môže stena krvnej cievy prasknúť a opuchnúť, čo má za následok poškodenie ciev, z ktorých presakuje krv a tekutina na centrálnu sietnicu, kde sa akumuluje v oblasti makuly. Výsledkom je opuchnutie a zhrubnutie makuly, ktoré môžu ovplyvniť vašu schopnosť dobrého videnia.