Príznaky diabetického makulárneho edému (DEM)

Pozrite sa na videnie pacienta s diagnostikovaným DEM

Nasledovné fotografie predstavujú normálne videnie a porovnanie ako DEM rozmazáva a deformuje videnie

Neostré videnie:

Neostré videnie:

Neostré videnie:

Vyblednuté farby:

Neostré videnie:

Ostré farby

Tmavé škvrny v zornom poli:

Tmavé škvrny v zornom poli

Ostré videnie