Rizikové faktory diabetického makulárneho edému (DEM)

Aké sú hlavné rizikové faktory DEM?

U každej osoby s cukrovkou typu 1 alebo 2 existuje riziko vzniku diabetickej retinopatie (DR) a diabetického makulárneho edému (DEM). To je zároveň dôvod, prečo je také dôležité, aby diabetici každý rok absolvovali komplexné očné vyšetrenie.

Čím dlhšie trpíte cukrovkou, tým väčšia je šanca, že sa u vás DEM objaví. Medzi rizikové faktory súvisiace so životom s cukrovkou patria:

  1. Hyperglykémia – chronicky vysoké hladiny cukru v krvi zvyšujú riziko vzniku DR a DEM. Udržiavaním hladín glykémie čo najbližšie k normálnym hladinám sa môže oddialiť alebo dokonca predísť vzniku DR a DEM
  2. Dyslipidémia – abnormálne hladiny cholesterolu a triglyceridov môžu zvýšiť riziko DEM.
  3. Hypertenzia – vysoký krvný tlak a poškodenie orgánov spôsobené práve vysokým krvným tlakom sú rizikovými faktormi DEM.
  4. Nefropatia (ochorenie obličiek) a kardiovaskulárne ochorenie alebo ochorenie srdca takisto zvyšujú riziko.
  5. Fajčenie – zvyšuje riziko DR, ktorá spôsobuje DEM.
  6. Vitreomakulárna adhézia – stav, ktorý je charakterizovaný pripojením sklovca ku sietnici v okolí makuly, takisto zvyšuje riziko DEM.
  7. Tehotenstvo – u žien s cukrovkou je potrebné počas každého tehotenstva zvážiť komplexné očné vyšetrenie s dilatáciou zrenice.
  8. Anémia, spánkové apnoe, užívanie glitazónu, genetika, časté pitie alkoholu a sedavý spôsob života.

  V raných štádiách sa DR a DEM len zriedkavo prejavujú zhoršeným videním a ku strate zraku môže dôjsť veľmi rýchlo. Ak máte ktorýkoľvek z týchto rizikových faktorov spôsobujúcich DEM, porozprávajte sa so svojím lekárom a absolvujte pravidelné kontroly.