Symptómy DEM

Diabetický makulárny edém (DEM) vzniká z ochorenia oka nazývaného diabetická retinopatia (DR). Je jednou z najčastejších príčin straty zraku u ľudí trpiacich cukrovkou a u pacienta s DR sa môže objaviť kedykoľvek.

V raných štádiách sa DEM dá liečiť a zrak je možné zachrániť. Keďže k strate zraku môže dôjsť veľmi rýchlo, je veľmi dôležité podstupovať pravidelné vyšetrenia ešte pred nástupom symptómov. Až 50 % pacientov s cukrovkou však nechodí na pravidelné kontroly k očnému lekárovi a ochorenie je diagnostikované až vtedy, keď už liečba nie je účinná.

Ak DEM pokročil do bodu, kedy sa už objavili konkrétne symptómy, problémy môžu byť nasledovné:

  1. malé oblasti straty zraku,
  2. rozmazané videnie,
  3. zahmlené videnie,
  4. farby, ktoré vyzerajú nevýrazné alebo bledé.

  Pri prvom náznaku týchto symptómov diabetického makulárneho edému je veľmi dôležité, aby sietnicu vyšetril odborný lekár, čím získate najlepšiu šancu na záchranu zraku.

  Ak ste diabetik, je veľmi dôležité, aby ste pravidelne podstupovali očné vyšetrenia, aj keď sa u vás neprejavujú žiadne symptómy. Okrem straty zraku spôsobenej DEM existujú ďalšie problémy so zrakom, ktoré so sebou môže cukrovka prinášať a ktoré je potrebné liečiť. Pre istotu sa teda so svojím očným lekárom porozprávajte o akýchkoľvek testoch, ktoré by vám mohli pomôcť určiť prípadné komplikácie.