MOJE OČI

Lepšie je raz vidieť, než 100 krát počuť.

Ľudské oko je jeden z najzložitejších výtvorov prírody. Očami prijímame až 80 % všetkých informácií. Vidieť a vnímať okolie nám umožňuje zložitý proces odohrávajúci sa v oku a v mozgu. Svetlo, keď prenikne do oka, dopadá na sietnicu, kde bunky citlivé na svetlo premieňajú obraz na nervové vzruchy a tie sú pomocou zrakového nervu vedené do mozgu.

Žltá škvrna – makula – má veľkosť asi ako hlavička zápalky a nachádza sa v strede sietnice. Je veľmi dôležitá, pretože je zodpovedná za centrálne videnie a umožňuje nám rozpoznávať detaily.

Prečo názov žltá škvrna? Pretože v tejto časti sietnice je najväčšia koncentrácia žltého farbiva – pigmentov luteínu a zeaxantínu. Vďaka tomu dostala latinské meno macula lutea – žltá škvrna.

Tieto pigmenty sú veľmi dôležité. Pomáhajú odstraňovať voľné radikály, ktoré vznikajú pri dopade svetla na sietnicu. K tomu sú potrebné aj antioxidanty (prijímané zo stravy), ako vitamín A,C,E, stopové prvky - najmä selén či zinok. Pigmenty zároveň chránia sietnicu tým, že pôsobia ako filter. Absorbujú časti škodlivého žiarenia.

Vplyvom rôznych príčin a rizikových faktorov môže dochádzať k rozvoju ochorení makuly. Tieto ochorenia môžu rozlične poškodzovať váš zrak. Podrobnejšie informácie o vybraných ochoreniach makuly nájdete na tejto stránke, vždy je však potrebné navštíviť očného lekára, ak spozorujete u seba akékoľvek očné ťažkosti.