DIAGNÓZA VPDM

VPDM je nevyliečiteľné, chronické, progresívne ochorenie. Ochorenie postihuje centrálnu časť sietnice, tzv. makulu - žltú škvrnu, ktorá zabezpečuje videnie detailov. Pacient vidí skreslene, akoby boli čiary ohnuté. Veľmi ťažko číta, nemôže riadiť automobil, sledovať televíziu alebo rozpoznať ľudské tváre.

Je to progresívne ochorenie, ktoré spôsobuje postupnú stratu centrálneho videnia.

Degenerácia makuly sa môže prejaviť v dvoch formách: suchej (atrofickej) a vlhkej (exsudatívnej). Suchá forma je podstatne rozšírenejšia, postihuje asi 90% všetkých pacientov. Žltá škvrna zaisťuje vďaka množstvu fotoreceptorov ostré videnie. Počas choroby dochádza k úbytku týchto zmyslových buniek v jednotlivých bodových oblastiach makuly. Dochádza tak k rozostreniu zraku, čo je sprievodným javom suchej formy ochorenia.

Vlhká forma postihuje asi 10% všetkých pacientov a ide o oveľa závažnejšiu formu, ktorá môže skončiť až stratou centrálneho videnia.

Degenerácia makuly sa považuje za najčastejšiu príčinu praktickej slepoty u ľudí starších ako 65 rokov. Je veľmi dôležité starať sa o svoj zrak už po päťdesiatke. Každý človek v tomto veku by mal pravidelne navštevovať svojho lekára, ktorý mu dôkladne vyšetrí zrak. Len odborník dokáže diagnostikovať VPDM a zvoliť správny postup pri liečení. U tejto choroby platí, že čím skôr je diagnostikovaná a liečená, tým sú jej následky menšie.

Zdravý človek považuje ostré centrálne videnie za samozrejmosť. Ale pacienti s VPDM sú vážne obmedzení aj v bežnom živote. Veľmi ťažko čítajú, nemôžu sledovať televíziu, riadiť automobil, nedokážu rozoznávať ľudské tváre.

Videnie pri VPDM

Videnie pri VPDM

Videnie pri VPDM