Formy ochorenia

V pokročilých štádiách ochorenia sa degenerácia makuly môže prejaviť v dvoch formách: suchej (atrofickej) a vlhkej (exsudatívnej).

SUCHÁ FORMA VPDM

Suchá forma je podstatne rozšírenejšia, postihuje asi 90% všetkých pacientov s VPDM. Žltá škvrna zaisťuje vďaka veľkému množstvu fotoreceptorov ostré videnie. Ak sa počet týchto zmyslových buniek v jednotlivých bodových oblastiach makuly zmenšuje, dochádza k rozostreniu zraku.

Ochorenie v tomto prípade postupuje pomalšie, ale stále hrozí prechod na vlhkú formu.

VLHKÁ FORMA VPDM

Vlhkou formou trpí zhruba 10% všetkých pacientov s VPDM a je to oveľa závažnejšia forma ochorenia. Vyvíja sa veľmi rýchle a vedie k závažnejšej strate centrálneho videnia.

V oblasti makuly narastajú nové chorobné cievy, sietnica môže byť postihnutá opuchmi a hromadením tekutín. Z týchto ciev uniká tekutina a krv do okolitých tkanív a veľmi rýchlo dochádza k strate centrálneho videnia. V tomto štádiu je ešte možné zhoršovanie choroby zastaviť, v niektorých prípadoch aj zlepšiť videnie pacienta. Sprievodné javy degenerácie makuly môžu ovplyvňovať zrakovú ostrosť na rozdiel od suchej formy veľmi kolísavo. Pacient môže mať náhle zhoršenie videnia, ale inokedy sa môže situácia na čas zlepšiť.

Konečným štádiom vlhkej formy VPDM je vytvorenie jazvy v makule s definitívnou a nezvratnou stratou centrálneho videnia. Vlhká forma VPDM je najčastejšou príčinou straty zraku v rozvinutých krajinách.

Strata zraku začína najskôr na jednom oku, pričom druhé - "zdravé" dokáže kompenzovať toto poškodenie. Vekom podmienená degenerácia makuly prebieha na začiatku nepozorovane, pacient si to až tak neuvedomuje, čo je veľmi nebezpečné. Preto je veľmi dôležité rozpoznať príznaky VPDM včas, navštíviť lekára, ktorý vie toto ochorenie diagnostikovať ešte kým nie je neskoro.