Príčiny vzniku ochorenia

Napriek tomu, že ochorenie prvýkrát opísal Donders v roku 1855 po objavení oftalmoskopu, k dnešnému dňu nie je presne známa príčina ochorenia. VPDM sa považuje za multifaktoriálne ochorenie.

Na vzniku tejto choroby sa podieľa celý rad faktorov: ako napr. vek, fajčenie, cievne ochorenia, stravovacie návyky, vplyv slnečného žiarenia, hlavne zvýšená expozícia umelého a modrého svetla, ale aj možnosť genetickej predispozície.

RIZIKOVÉ SKUPINY

Rizikovou skupinou sú starší ľudia (50+), fajčiari, ženy, ľudia so svetlou farbou dúhovky, ľudia ktorí majú nižšie množstvo luteínu v sietnici, genetická predispozícia.

RIZIKOVÉ FAKTORY

Patria sem poruchy tukového metabolizmu, cukrovka, ateroskleróza, fajčenie, zvýšená zraková námaha, nedostatok pohybu, obezita a zlý životný štýl.