Symptómy a priebeh ochorenia

V Európe trpí rôznou formou VPDM asi 12 miliónov ľudí, na Slovensku je to asi štvrť milióna obyvateľov. Pacienti postihnutí ochorením VPDM strácajú schopnosť čítať, vidieť detaily, pozerať televízor, nevedia rozpoznávať tváre, tvary predmetov vnímajú ako pokrivené, majú obmedzenú schopnosť šoférovať, v pokročilých štádiách sa nedokážu samostatne pohybovať. Toto všetko znamená, že pacienti sú odkázaní na pomoc druhých, strácajú nezávislosť a samostatnosť. Má to veľké následky aj v psychickej oblasti. U pacientov, ktorí trpia VPDM bol zaznamenaný vyšší výskyt depresií v porovnaní so zdravou populáciou rovnakého veku.

Ľudia, ktorí už nemôžu byť samostatní, nedokážu pomocou zraku vykonávať rôzne činnosti, vrátane získavania nových informácií, strácajú sebavedomie. Ich kvalita života sa značne znižuje. Pacienti s pokročilou formou VPDM na úrovni praktickej slepoty hodnotia kvalitu svojho života zníženú o viac ako 63%. Tieto výsledky sa dajú prirovnať k pocitom pacientov trpiacich rakovinou alebo k imobilným pacientom po cievnej príhode.

 

PRIEBEH A DÔSLEDKY OCHORENIA

Zhoršovanie ostrosti videnia je postupné. Zhoršuje sa možnosť čítania, alebo sa nedá čítať vôbec. Niekedy dochádza k výpadku zorného poľa v centrálnej oblasti. Potom človek vidí veľkú zahmlenú škvrnu presne na mieste, kam sa díva. Pri takejto (najťažšej) forme je síce zrak značne postihnutý, ale orientácia zostáva zachovaná.

Pri suchej forme VPDM sa zhoršuje videnie pacienta postupne, počas niekoľkých rokov. Pri vlhkej forme sa môže zrak rapídne zhoršiť v krátkej dobe.

Dôležitým a výstražným znamením ochorenia VPDM je skrivené videnie (metamorfopsia). Tvary predmetov sa zdajú pokrivené a deformované písmená prehnuté. Dôvodom je začínajúci opuch v makule. V prípade týchto príznakov by ste mali okamžite vyhľadať očného lekára.