Čo mi hrozí

Pacient vidí skreslene, akoby boli čiary ohnuté. Veľmi ťažko číta, nemôže riadiť automobil, sledovať televíziu alebo rozpoznať ľudské tváre. Tvary predmetov vníma ako pokrivené, v pokročilých štádiách sa nedokáže samostatne pohybovať.

To všetko vedie k tomu, že takíto pacienti strácajú nezávislosť a samostatnosť, čo má následky aj v psychickej oblasti. U pacientov, ktorí trpia VPDM bol zaznamenaný vyšší výskyt depresií v porovnaní so zdravými ľuďmi rovnakého veku. Pacienti hovoria o strate samostatnosti, strate sebavedomia, sú obmedzení pri získavaní nových informácií pomocou zraku. To všetko znižuje ich kvalitu života až o 63%, čo sa dá prirovnať k pacientom s rakovinou alebo k stavu imobilných pacientov po cievnej príhode.